#1  
06/10/2010, 12:59 PM
 
   Yahoo
... ....

... .... :*`*:

--------------------------------------------------------------------------------
:*`*: ...

.... :*`*:

" " ..!!
..
.. ..!| |!
.


ڪ .
. ڪ ..!!

ڪ .. !!
ڪ .
. ..!!..!!

..~

" " ..!!

..


.. ..
ڪ ..
!| |!
..
ڪ . ..!!

ڪ ..
ڪ ..!!..!!

.
. ..
.. "


.
. ڪ .." "
!| |!


" "

ڪ ..!!
ڪ
ڪ ..!!

..!!


.. ~

..ڪ ڪ ڪ

.. ".. ڪ .. ڪ

!| |!ڪ .
ڪ
..
!
".. .."

..!!


.. ~
ڪ ڪ ..!!

.."

ڪ ڪ
ڪ ڪ


!| |!

ڪ ..


ڪ
ڪ
ڪ
.. ..
ڪ
..

ڪ

..

ڪ
.. ڪ ..

:*`*:
...


:*`*::