: ..
  #7  
02/01/2010, 08:53 PM
 
: ..

bisaraha anti lam tafhami makatabt ana mina al jazair wa laste amrikiya


,, ...: